mrym beat جمعه 28 خرداد 1395 01:29 ق.ظ نظرات ()
محمد فرهادی درخصوص آمار تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه های بدون کیفیت خارجی، گفت: آمار این دانشجویان را باید از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخواهید. درحال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه برنامه هایی را پیش بینی کرده است که می توان به ارتقاء کیفیت دانشگاه های داخل اشاره کرد.